Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenia OC - odpowiedzialność cywilna


Mimo że OC wielu osobom kojarzy się wyłącznie z ubezpieczeniem samochodu, to rodzajów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest o wiele więcej. Sprawdź, jaka polisa przyda się Tobie i przekonaj się, gdzie znajdziesz najkorzystniejszą ofertę.


Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - ubezpieczenie OC


Polisa OC to jedno z ubezpieczeń majątkowych, w którym zakład ubezpieczeń pokrywa ekonomiczne skutki szkód wyrządzonych osobom trzecim. Warunkiem przeniesienia odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia OC jest fakt zobowiązania ubezpieczonego do naprawienia szkód na podstawie odpowiedzialności deliktowej lub kontraktowej.

Ubezpieczenie OC dotyczy również szkód wyrządzonych przez osoby, za które ubezpieczony polisą OC ponosi odpowiedzialność zapisaną w prawie cywilnym.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej można podzielić na ubezpieczenia OC obowiązkowe i ubezpieczenia OC dobrowolne.

Ograniczenie odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego stanowi tzw. suma gwarancyjna określona w ogólnych warunkach ubezpieczenia - OWU.

OC komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne są najpopularniejszymi w Polsce ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej. Dotyczą 12 milionów samochodów osobowych i kolejną rzeszę innych pojazdów mechanicznych.

OC komunikacyjne >>


OC samochodu

OC zawodowe

Ubezpieczenie OC zawodowe jest ubezpieczeniem obowiązkowym i jest adresowane do tych podmiotów, które posiadają stosowne uprawnienia do wykonywania zawodów wiążących się ze szczególną odpowiedzialnością.

OC zawodowe >>


OC zawodowe

OC działalności

OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej jest kierowane do osób fizycznych, prawnych oraz jednostek administracyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

OC działalności >>


OC działalności gospodarczej

OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym skierowane jest do wszystkich osób fizycznych, zwłaszcza dla posiadaczy nieruchomości i osób, które wynajmują lub są najemcami nieruchomości.

OC w życiu prywatnym >>


OC w życiu prywatnym

Odpowiedzialność cywilna

Odpowiedzialność deliktowa

Odpowiedzialność deliktowa wyróżnia się ze względu na źródło zobowiązania, którym jest dopuszczenie się czynu niedozwolonego. Zdarzenie to powoduje powstanie między sprawcą a poszkodowanym (wyjątkowo - również między sprawcą a inną osobą) cywilnoprawnego stosunku zobowiązaniowego.

Odpowiedzialność kontraktowa

Odpowiedzialność kontraktowa to odpowiedzialność cywilnoprawna wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku, który powstał na podstawie czynności prawnej i obejmująca obowiązek naprawienia wynikłej z tego szkody.

Policz ubezpieczenie OC dla swojego auta w kalkulatorze OC / AC