Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenia OC w życiu prywatnym

OC w życiu prywatnym jest bardzo przydatną polisą, która chroni Cię od konsekwencji finansowych, kiedy przypadkiem Ty, Twoje dziecko lub zwierzę należące do Ciebie wyrządzą krzywdę innej osobie albo uszkodzą jej rzeczy.

OC komunikacyjne

Czym jest ubezpieczenie w życiu prywatnym?

Ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym skierowane jest do wszystkich osób fizycznych, zwłaszcza dla posiadaczy nieruchomości i osób, które wynajmują lub są najemcami nieruchomości. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym chroni Ciebie, Twoje dziecko i osoby przez Ciebie zatrudnione, na przykład opiekunka do dziecka od konsekwencji finansowych wynikających z wyrządzenia szkód osobom trzecim.

› Porównywarka ubezpieczeń OC ‹

Zakres życiowego ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w życiu codziennym. Należą do nich m.in. spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub rozstroju zdrowia oraz uszkodzenie lub zniszczenie mienia.

Wyżej wymienione szkody mogę być powstałe w następstwie awarii instalacji wodociągowej, pęknięcia rury, awarii pralki, wybuchu gazu, nieumyślnego zaprószenia ognia, wyrządzone w związku z użytkowaniem łodzi wiosłowych, rowerów, kajaków, desek surfingowych, pontonów, skuterów wodnych i podobnych przedmiotów, a także spowodowane przez zwierzęta domowe.

Niektóre towarzystwa oferują szeroki zakres odpowiedzialności w stosunku do wysokości składki. Obejmuje on na przykład: pokrycie kosztów wynagrodzenia fachowców, koszty poniesione przez ubezpieczonego w celu zapobiegania szkodzie, koszty obrony sądowej i udzielenie niezbędnej pomocy prawnej. Dodatkowo ubezpieczenie OC może funkcjonować poza granicami Polski i brać odpowiedzialność za szkody związane z posiadaniem i używaniem broni palnej. Warto więc przed zakupem polisy wpisać do wyszukiwarki ubezpieczenie OC porównanie i zweryfikować kilka ofert przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym jako dodatek do ubezpieczenia mieszkania

Ubezpieczenie OC życiowe jest zawierane dosyć często. Głównie funkcjonuje jako dodatek do ubezpieczenia mieszkania. Chroni nas ono nie tylko wówczas, gdy zalejemy mieszkanie. Z ubezpieczenia OC w życiu prywatnym możemy skorzystać również w codziennych sytuacjach, do których można zaliczyć:

- szkody wyrządzone przez naszego potomka, takie jak: kolizja drogowa spowodowana jazdą na rowerze, porysowanie lakieru samochodu, stłuczenie witryny sklepowej, itp.);
- szkody wyrządzone przez naszego pupila, gdy zerwie się ze smyczy i zniszczy komuś ubranie lub poturbuje innego psa spacerującego ze swoim właścicielem w pobliskiej okolicy;
- szkody wyrządzone naszym znajomym i przyjaciołom, jak zbicie zestawu obiadowego z porcelany, itp.;
- szkody związane ze spowodowaniem uszczerbku na zdrowiu przechodniom, którzy przewrócili się na naszym nieodśnieżonym chodniku i przez to nie mogą zrealizować swoich planów, itp.

Kiedy ubezpieczenie OC w życiu prywatnym jest dodatkiem do ubezpieczenia mieszkania można się spodziewać, że jego zakres jest ograniczony. Warto wówczas dokładnie sprawdzić warunki umowy i zdefiniować czy ubezpieczenie OC obowiązuje na terenie całego kraju czy może jest ograniczone do miejscowości, w której znajduje się nieruchomość.