Oryginał polisy OC zawsze przy sobie

Każdy właściciel powinien więc pamiętać o ubezpieczeniu pojazdu oraz wozić przy sobie oryginał polisy (ewentualnie dowód wpłaty ostatniej składki), aby w razie potrzeby móc przedstawić go funkcjonariuszowi policji. Każdy kto chociaż raz miał do czynienia z rutynową kontrolą mógł zdać sobie sprawę, że jest to jeden z podstawowych dokumentów, których okazanie jest zazwyczaj wymagane.

Ile kosztuje ubezpieczenie OC?

Trudno jest jednoznacznie powiedzieć ile kosztuje ubezpieczenie auta. Na wysokość składki ubezpieczeniowej wpływa bowiem szereg czynników:

  • rodzaj pojazdu,
  • charakter użytkowania pojazdu (jego przeznaczenie np. czy jest to samochód osobowy czy dostawczy samochód służbowy),
  • wiek posiadacza pojazdu,
  • to czy opłacamy jednorazowo całość składki czy też będziemy ją opłacali w ratach,
  • przynależność właściciela pojazdu do danej strefy regionalnej.

Ponadto można też uzyskać pewne zniżki składki ubezpieczenia samochodu. Kolejne możliwości obniżenia składki można nabywać dzięki bezszkodowym przebiegowi ubezpieczenia. Maksymalną 60-procentową zniżkę można uzyskać po 8 latach bezkolizyjnej jazdy. Drugi przypadek możliwości obniżenia składki to kontynuacja ubezpieczenia. Chodzi tu zarówno o kontynuację ubezpieczenia samochodu przez tego samego właściciela jak też o sytuację, kiedy dany właściciel po zbyciu poprzedniego samochodu ubezpiecza w danym towarzystwie ubezpieczeniowym kolejny nowo nabyty pojazd.

Niestety sytuacja ta działa niestety w dwie strony. Wystąpienie szkody w okresie obwiązywania ubezpieczenia wpływa co prawda na to, że ubezpieczyciel pokrywa koszty występującej szkody. Ubezpieczony traci jednakże prawo do przysługującej mu zniżki, a przynajmniej do pewnego jej procentu w zależności od rodzaju szkody i wysokości świadczenia.

Na jaki okres zostaje zawarta umowa ubezpieczenia?

Umowa zostaje zawarta na okres jednego roku. W większości wypadków zostaje automatycznie przedłużona, o ile właściciel nie powiadomi towarzystwa ubezpieczeniowego o chęci jej rozwiązania na co najmniej jeden dzień przed upływem końca jej obowiązywania. Umowa wygasa również w przypadku gdy właściciel ubezpieczonego pojazdu nie opłaci kolejnej składki ubezpieczenia. Kiedy zdecydujemy się na sprzedaż samochodu powinniśmy przekazać przyszłemu właścicielowi dokumenty potwierdzające ubezpieczenie OC oraz poinformować zakład ubezpieczeń o fakcie sprzedaży i nowym właścicielu (mamy na to 30 dni od momentu zawarcia transakcji).