Ubezpieczenie firmy brzmi dość enigmatycznie. Polisą można objąć wiele elementów, które mogą wpływać na bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa. Zanim zdecydujesz się na zawarcie OC przedsiębiorstwa, weź pod uwagę:

  1. Rodzaj prowadzonej działalności.
  2. Rodzaj ubezpieczenia które może być niezbędne dla twojej firmy – polisa od ryzyka kradzieży, zdarzeń losowych, dewastacji mienia, odpowiedzialności cywilnej, utraconych korzyści itd.
  3. Wysokość sumy ubezpieczenia.
  4. Wysokość składki, możliwość rozłożenia opłat składki na raty.

Dla kogo ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności?

Dla przedsiębiorców, których dotyczy tzw. odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa. Ubezpieczony w następstwie czynu niedozwolonego zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej bądź rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej (odpowiedzialność deliktowa). Ubezpieczony zobowiązany jest też do rekompensaty za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania danej usługi. Polisę OC z tytułu prowadzonej działalności można rozszerzyć o ubezpieczenia dodatkowe takie jak: OC za produkt, OC pracodawcy czy OC za przedmioty poddane obróbce.

Kiedy warto zakupić ubezpieczenia mienia?

Nie owijając w bawełnę – zawsze. Właściciel firmy ma do wyboru ubezpieczenie w następującym zakresie:

  • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (np. przed skutkami wybuchu, zalania, powodzi – warto pamiętać, że lista zdarzeń losowych i zakres ubezpieczenia różni się u poszczególnych firm ubezpieczeniowych; zakres może być zawężany do ryzyk podstawowych lub rozszerzony w zależności od potrzeb klienta;
  • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku, z możliwością rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ryzyko wandalizmu.

Mienie można ubezpieczyć od wszelkiego ryzyka (tzn. All-risk) bądź w węższym zakresie.

Parę słów o ubezpieczeniu pracowników

Jeżeli firma zatrudnia pracowników warto zastanowić się nad ubezpieczeniem osobowym pracowników firmy oraz wykupieniem odpowiedniej klauzuli w OC działalności. Kiedy należy ją zakupić? Gdy wykonywana przez pracowników praca wiąże się z ryzykiem poniesienia szkody np. na zdrowiu. Polisa grupowa dla pracowników może zostać dostosowana do oczekiwań klienta np. obejmować odpowiedzialność za wypadki, które miały miejsce podczas pracy zawodowej, w drodze do pracy i z pracy, do domu a nawet te w życiu prywatnym. Jeżeli pracownicy wyjeżdżają np. na zagraniczną delegację należy wykupić ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą.

Ubezpieczenie pojazdów firmowych – co musisz wiedzieć?

Ty lub twoi pracownicy korzystacie ze służbowych aut? Ubezpieczcie je. Poza obowiązkowym OC (które bywa znacznie droższe niż OC dla indywidualnych kierowców). Ponadto, warto przemyśleć ubezpieczenie Autocasco (zwróćmy uwagę na zakres polisy, uwzględniając rozmaite ryzyka). Przed wręczeniem samochodu pracownikowi ustal konkretne zasady użytkowania aut służbowych. Duża szkodowość kierowców aut służbowych powoduje znaczący wzrost składek ubezpieczeniowych, a co za tym idzie – straty dla firmy.

Podsumowując: nawet jeżeli koszty ubezpieczenia firmy są niemałe, to ewentualne korzyści bywają niewspółmiernie większe. Pamiętaj, że przedsiębiorca liczyć na rozmaite zniżki i upusty cenowe, a całość składki OC zaliczyć w koszty firmy.