UFG coraz skutecznie wyłapuje kierowców z przerwą w ubezpieczeniu OC. Nie jest już tak, że tylko w czasie kontroli drogowej możesz „wpaść”. Kara za brak ubezpieczenia OC samochodu może któregoś dnia zawitać do twoich drzwi przyniesiona wraz z rachunkami przez listonosza. „Wirtualny policjant”, a więc narzędzie UFG do monitorowania bazy ubezpieczeń OC i AC może cię szybko znaleźć.

Za brak ciągłości w ubezpieczeniu OC grożą kary finansowe

Obowiązujące od 1 stycznia 2013 roku kary za brak polisy OC wynoszą:

  • 3200 zł, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu trwa powyżej 14 dni;
  • 1600 zł, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu wynosi od 4 do 14 dni;
  • 640 zł, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu wynosi do 3 dni.

Jak nie płacić za OC z którego nie korzystamy?

Jeżeli posiadasz stare, uszkodzone auto, które nie bardzo nadaje się na sprzedaż to najlepszym rozwiązaniem jest wyrejestrować pojazd i oddać do składnicy złomu. Następne udajesz się do urzędu w którym wcześniej pojazd był zarejestrowany i składasz następujące dokumenty w celu dokonania wyrejestrowania:

  • wypełniony wniosek o wyrejestrowanie pojazdu,
  • zaświadczenie o przekazaniu pojazdu posiadającego numer VIN lub numer nadwozia, podwozia albo ramy do składnicy złomu wyznaczonej przez wojewodę,
  • dowód i tablice rejestracyjne,
  • karta pojazdu (jeśli była wydana),
  • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego bądź dowód opłacenia składki OC.

Po uzyskaniu zaświadczenia o wyrejestrowaniu pojazdu kierujesz swe kroki do ubezpieczyciela, który tym samym rozwiązuje umowę OC.

Czasowe wyłączenie z ruchu drogowego

Z drugiej strony może być tak, że z jazdy autem rezygnujesz tylko na pewien czas. Wyrejestrowanie pojazdu nie ma w takiej sytuacji większego sensu. Co zrobić w takiej sytuacji? Rozważyć czasowe wycofanie pojazdu. W takich przypadku art. 78 ustawy o ruchu drogowym dopuszcza możliwość złożenia przez właściciela pojazdu wniosku do ubezpieczyciela z prośbą o proporcjonalne obniżenie składki ubezpieczenia OC samochodu na okres czasowego wycofania pojazdu. Składka OC po uwzględnieniu przysługujących posiadaczowi pojazdu mechanicznego zniżek składki, ulega obniżeniu nie mniej niż o 95 proc. na czas wycofania pojazdu z ruchu. Po tym okresie stawka wróci do wyjściowej kwoty.