W 2012 r. towarzystwa ubezpieczeniowe wypłaciły klientom i osobom poszkodowanym 39,97 mld zł. Niemal dwie trzecie tej kwoty stanowią świadczenia związane z polisami na życie. A ile pieniędzy wpłynęło do ubezpieczycieli? Ogółem składka w 2012 r. sięgnęła 62,6 mld zł, z czego 36,4 mld zł to ubezpieczenia na życie, a 26,2 mld zł to pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe.

Najciekawsze fakty odnośnie ubezpieczeń komunikacyjnych w 2012 roku

 • Średnia cena ubezpieczenia OC w 2012 r. wyniosła 454 zł (10 zł więcej niż w 2011 kiedy to składka wyniosła 444 zł).
 • Średnie odszkodowanie i świadczenie z ubezpieczenia OC komunikacyjnego w 2012 r. przekroczyło 5409 zł (8 proc. więcej niż w 2011 roku).
 • Ubezpieczenie OC – ubezpieczyciele wypłacili 977 tys. odszkodowań i świadczeń o łącznej wartości 5,28 mld zł.
 • AC – firmy ubezpieczeniowe wypłaciły 706 tys. wypłaconych na kwotę 3,44 mld zł.
 • Składka przypisana brutto z ubezpieczeń OC wyniosła 8,74 mld zł (wzrost o 3,76 proc. w stosunku do 2011 roku).
 • Składka przypisana brutto z ubezpieczeń AC wyniosła 5,62 mld zł (spadek o 2,43 proc. w stosunku do 2011 roku).
 • Najwięcej odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń OC ubezpieczyciele wypłacili w okresie styczeń-marzec – prawie 279 tys. Najwyższą wartość miały odszkodowania i świadczenia z okresu kwiecień-czerwiec – 1,38 mld zł.
 • W przypadku polisy Autocasco najwyższą wartość odszkodowań wypłacono w okresie styczeń-marzec (922 mln zł) i również wtedy doszło do największej liczby zdarzeń (ponad 194 tys.)

Istotne fakty odnośnie ubezpieczeń majątkowych i życiowych w 2012 roku

 • Liczba ubezpieczeń od szkód spowodowanych żywiołami spadła w porównaniu z 2011 r. o 1,4 proc. i wynosiła 8 mln polis.
 • Liczba szkód spowodowanych żywiołami w 2012 r. to 259 tys. Poszkodowani otrzymali odszkodowania na łączną kwotę o wysokości 1,15 mld zł.
 • W pierwszej połowie 2012 r. z tytułu gwarancji wypłacono odszkodowania na kwotę 63 mln zł. W drugiej połowie roku aż kwota ta wzrosła do aż 359,5 mln zł.
 • W grupie obejmującej m.in. obowiązkowe ubezpieczenia upraw, aż 56 proc. wartości wszystkich odszkodowań wypłacono w okresie kwiecień-czerwiec 2012.
 • Średnie odszkodowanie w I kwartale z tytułu gwarancji wyniosło 9,6 tys. zł. W trzecim kwartale – aż 383 tys. zł.
 • Odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń na życie to kwota rzędu 25,9 mld zł (spadek o 0,5 proc. w stosunku do 2011 roku).
 • Świadczenia z produktów związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zwiększyły się o 15 proc. i sięgnęły kwoty 6,66 mld zł.

Ile zyskali ubezpieczyciele?

W 2012 roku ubezpieczyciele osiągnęli większy zysk o 12,4 proc. z tytułu ubezpieczeń życiowych. Wynosił on 3,27 mld zł. Ubezpieczyciele zajmujący się sektorem ubezpieczeń majątkowych z prawie 10 proc. zyskiem czyli kwotą 3,38 mld zł. Największe straty przynosi grupa ubezpieczeń komunikacyjnych OC – 427 mln zł w 2012. Mimo to, jest to duża mniejsza strata niż w 2011 roku kiedy to straty wyniosły 638 mln zł. Duży dochód towarzystwom ubezpieczeniowym dostarcza ubezpieczenie AC – wynik techniczny zwiększył się w ciągu roku ponad dwukrotnie – z 336 do aż 725 mln zł.

Źródło: PIU