Na początku zdajemy egzamin prawo jazdy, cieszymy się zakupem pierwszego samochodu, kupujemy jak najtańsze ubezpieczenie dzięki porównywarce OC i rejestrujemy pojazd. Sporo inwestujemy w auto, aby dobrze jeździło i wyglądało. Tymczasem któregoś dnia wychodzimy z domu, a samochodu… brak. Co robić?

Po pierwsze, zgłaszamy całe zdarzenie na policję

Im szybciej, tym lepiej. Nawet jeżeli nie wierzymy w możliwość odzyskania skradzionego pojazdu, utratę auta należy zgłosić, bo zaświadczenie wydane przez właściwy organ policji potwierdzające dokonanie zgłoszenia (lub też postanowienie o umorzeniu dochodzenia) będzie nam potrzebne do wyrejestrowania pojazdu.

Po drugie, jeżeli posiadamy Autocasco, kontaktujemy się z ubezpieczycielem

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe w OWU AC zawiera szczegółowe informacje dotyczące tego jak powinno przebiegać postępowanie w przypadku zgłoszenia szkody np. należy przekazać ubezpieczycielowi dowód rejestracyjny, kartę pojazdu (o ile była wydana na ten pojazd), wszystkie kluczyki i sterowniki służące do otwarcia i uruchomienia samochodu oraz od zabezpieczeń antykradzieżowych, wymaganych przy zawarciu umowy w celu ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Po trzecie, wyrejestrowujemy pojazd

Kradzież samochodu jest jedną z sytuacji, w których należy utracony pojazd wyrejestrować. W tym celu należy udać się do starostwa powiatowego (urzędu gminy), w którym właściciel rejestrował pojazd. Wyrejestrowanie samochodu następuje zawsze na wniosek właściciela. Kierowca składa stosowne podanie (najczęściej w formie formularza dostępnego w danym urzędzie lub na stronach internetowych właściwych starostw powiatowych). W urzędzie należy dostarczyć następujący zestaw dokumentów:

  • wypełniony wniosek,
  • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania informujące o kradzieży,
  • zaświadczenie wydane przez właściwy organ policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu (albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży wystawione przez właściwy organ),
  • dowód rejestracyjny,
  • karta pojazdu, jeżeli była wydana.

Nie zapomnijmy zabrać ze sobą także dowodu osobistego, dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu i dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC (lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie). Po uzyskaniu zaświadczenia o wyrejestrowaniu pojazdu należy je przedstawić zakładowi ubezpieczeń, w którym było się ubezpieczonym. Polisa OC zostaje rozwiązana, a właściciel skradzionego auta może liczyć na odzyskanie środków finansowych za niewykorzystany okres ubezpieczenia.